Produktionslyftsforum – Lean-nätverk i Mälardalen

Notis · 2013-01-30

Mälardalen Industrial Technology Center och Produktionslyftet i Östra Mellansverige gör gemensam sak och skapar ett Lean-nätverksforum för företag i Mälardalen. En första tematräff om engagemang för förändringsarbetet genomförs tisdagen den 26 februari med studiebesök hos Eskilstuna Elektronikpartner AB, Eepab. Efter en rundtur på företaget, där vd Mikael Joki berättar hur Eepab arbetar med engagemang och Lean, berättar Produktionslyftets Richard Berglund om sin och andras forskning kring engagemang på arbetsplatser. Anmäl dig till träffen senast den 20 februari till martin.kurdve@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer