Produktionslyftsinformation hos Camfil Farr

Notis · 2011-03-29


Den 10 mars hade Camfil Farr Power Systems i Borås en aktivitetsdag där alla medarbetarna fick gå runt till sex stationer för att få 30 minuters information om viktiga projekt/aktiviteter i företaget, där Produktionslyftet var station nummer sex. Totalt var det ca 100 personer som fick en genomgång av Produktionslyftet som program och varför Camfil Farr har gått med, vad som har gjorts hittills samt planen framöver – mycket frågor och många svar blev det! Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer