En av våra målsättningar inom Produktionslyftet är att inspirera företag att ta tillvara på möjligheterna att utveckla sina verksamheter och lära nya saker, inte minst i dessa tider då digitala lösningar ger allt fler samma möjlighet till engagemang. Det som förr bara kunde erbjudas på en ort i taget kan idag innebära ett frukostseminarium där hela Sverige möts. Nu lanserar vi vårens seminarieprogram med tema Kraft att förändra som bygger vidare på höstens uppskattade arrangemang – ”Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?”, ”Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering” och ”Att leda för digital utveckling”. Vi märker en vilja från företagens sida att också gå vidare i konkret handling där vi är mycket glada över att kunna presentera våra Startprogram Förändringsarbete med automationsperspektiv, ett initiativ i samverkan med Robotlyftet.

Startprogrammen inom Produktionslyftet kombinerar det långsiktiga förändringsperspektivet med just konkreta handlingar här och nu. Det är något vi alltid har med oss, ett långsiktigt perspektiv även om du går in i arbetet med exempelvis en specifik automationsfråga, som i vårens samarbete med Robotlyftet. Automationsmöjligheterna ska bidra till långsiktigheten, ingen ska automatisera för automationen i sig. Vi ser att det är viktigt att se helheten och arbetar för att knyta samma flera olika insatser till en helhet för företagen som medverkar, bland annat insatser inom Smart industri, Tillväxtverkets breda satsning där även Robotlyftet ingår. Detta är precis den typ av samverkan som vi eftersträvar, allt med företagens positiva utveckling för ögonen och i nära samarbete med olika aktörer som exempelvis IUC-nätverket och Produktion2030.

En viktig del av Produktionslyftets arbete sedan starten 2007 är att koppla förändringsarbetet till utbildning och utveckling av företaget och dess medarbetare parallellt med det praktiska förändringsarbetet. Detta ger ännu mer kraft åt förändringen och stärker engagemanget ytterligare. Under våren erbjuder vi flera utbildningar som exempelvis vår coachkurs för er som vill lära er mer om Produktionslyftets metodik där vi vill ge er förändringsledare ännu bättre förutsättningar i coachningsarbetet. Vi erbjuder en ny kurs, Lean & Green, ett nytt och viktigt område med långsiktig utveckling i fokus liksom – som alltid – vår utbildning i Lean produktion där vi snart drar igång kurs nummer 105! Det är mycket på gång både kring seminarier och andra närliggande möjligheter där vi även ska nämna Produktion2030s teknikworkshoppar. Håll ögonen öppna och ta tillvara på möjligheterna!

Tillväxtverket har gett oss i uppdrag att ta fram Startprogram som ska komplettera Robotlyftets utbud. Bakom Robotlyftet står välkända aktörer som Automation Region, Robotdalen, SwiraIUC Sverige och RISE med Tillväxtverket som finansiär. Temat för Startprogrammen är förändringsarbete med automationsperspektiv och bygger vidare på vårt väletablerade och vinnande koncept. Vi håller som bäst på att rigga utvecklingsarbetet på allvar i dialog med IUC-nätverkets Martin Hedman med fler liksom automationsexperter inom RISE (se bild – Magnus Widfeldt, Roger Lundin, Sandra Mattsson).

Vi arbetar med Lean som grund för att öka medvetenheten och hållbart driva förändrings- och förnyelsearbete. Att väva in en mer automatiserad produktion i helheten är på många sätt en pedagogisk uppgift där de företag som går in i programmet behöver hitta en systematik i sitt förändringsarbete för att sedan ta steget vidare i en automationsresa. Vi har tidigare genomfört ett antal program kring förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv; denna gång lägger vi extra tryck på automation där vi kompletterar Robotlyftets befintliga utbud med vår kärnkompetens.

Som alltid är det företagens behov som står i främsta rummet för insatsen och nu gäller det att ta tillvara och bygga vidare på det arbete som redan skett inom Robotlyftet. För själva Startprogrammen handlar det som alltid om att utveckla samsynen kring behov och utmaningar hos deltagande företag. Dessa Startprogram följer heller inte den gängse modellen med nätverksupplägg utan bygger på arbete med enskilda företag där vi får ännu större möjlighet att komma riktigt nära dem och deras utvecklingsmöjligheter.

Vi befinner oss i oxveckorna och vinterns allra tyngsta period. Just nu känns det faktiska inflödet av nya företag till Produktionslyftet ganska stilla, framförallt beroende på den osäkerhet som pandemin medför. Däremot finns det ett fortsatt stort intresse och vi har många förfrågningar och nya kontakter, men förhållningssättet är förståeligt nog en aning avvaktande. Vi ständigt nya utmaningar i pandemins fotspår, men det både inspirerar och utvecklar.

Mörkret är som sagt annars kännetecknande för veckorna fram till påsk, de kan kännas både mörka, tunga och tröga. Det är nu det gäller att se till att varje dag blir en bra dag, oxvecka eller inte. Även inom Produktionslyftet har vi vår ”produktion” och företagen behöver vårt stöd trots den rådande pandemin – eller kanske på grund av pandemin. Kan vi hjälpa företagen att ta några kliv fram i värdekedjan, kort- som långsiktigt, så är mycket vunnet.

Hos en del företag är aktiviteten fortfarande hög trots distansarbete och digitaliserade möten. Ett färgglatt och positivt exempel är Svegro på Ekerö som odlar och marknadsför kvalitetsgrönsaker som färska örter och sallater. Det är en komplex orderhantering med extrema toppar över julhelgerna, liksom över påsk och midsommar.

Deras pilotområde omfattar en exponeringspall som rullas direkt in till kund utan plockning i butik. Det är ett sätt att kliva fram i värdekedjan då de tar över en del av butikens jobb. De har åstadkommit en utjämning och snabbare distribution av inkommande ordrar till produktionen. Enligt Svegro så har arbetet i pilotområdet inneburit att julen 2020 blev den minst ansträngande för arbetsmiljön trots bibehållen leveransförmåga. Visst finns det ljus i mörkret!

Det är många år sedan vi kunde säga att vi startar ”ett nytt år med nya möjligheter” med sådan bergfast övertygelse som i år. Med 2020 i backspegeln och allt elände det dragit med sig är det verkligen hög tid att börja titta framåt. I ärlighetens namn så har dock inte allt varit av ondo. Vi har bland annat kunnat ta med oss nya erfarenheter kring digitala möten och insikten av att resande och fysisk kontakt inte alltid krävs. Nya möjligheter!

För oss inom Produktionslyftet har året dragit igång med en rivstart. Själv har jag inlett med en tvådagars kursträff inom Lean produktion, den 103e kursen i ordningen och ursprungligen planerad för ett genomförande i Göteborg. Nu genomförs den förstås på distans men trots avsaknaden av det personliga mötet fungerar det riktigt bra. Det är som alltid lika inspirerande att få träffa deltagare från våra företag, om än i digitalt format. Också som alltid bjuder träffarna på både spännande diskussioner och ett stort erfarenhetsutbyte.

Vi ligger nu i slutfasen av planeringen för vårens inspirationsseminarier där programmet börjar ta form. Flera arrangemang kommer inom kort att publiceras för anmälan – du hittar dem snart under hemsidans flik ”Aktiviteter”! Vi erbjuder som vanligt ett brett ämnesutbud med välrenommerade föreläsare och föreläsningarna genomförs brett över Sverige i samarbete med alla partner i Produktionslyftets nätverk; Campus Ljungby (tidigare CIL), GTC, MITC, KTH, LTU och IUCer över hela landet. Alltid tillsammans i samverkan för att stärka svensk konkurrenskraft!

Snart är det dags att pusta ut efter en intensiv höst där vi ställt om det mesta i våra arbetssätt och aktiviteter. Det har gått bra tycker jag – faktiskt över förväntan! Inom Produktionslyftet har vi under hösten erbjudit en serie inspirerande seminarier i det digitala rummet. Under det övergripande temat ”Kraft att förändra” har vi diskuterat hur vi kan bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse; hur vi får med medarbetarnas engagemang; hur vi kan leda för digital utveckling.

Det har känts bra att ha kunnat bjuda på kunskap men också att erbjuda ett forum för diskussion i den här tiden. Att det har varit uppskattat har det inte varit något tvivel om då vi haft upp mot 80 deltagare vid varje tillfälle. Även om vi längtar efter att träffas så har det digitala formatet slagit igenom det här året. Det är uppskattat av många eftersom de slipper att resa. Det är också mer demokratiskt då fler på företaget kan delta och dessutom från hela landet på samma gång. Stärkta av gensvaret slöjdar vi nu på en ny seminarieserie för våren med lika spännande som relevanta områden – håll utkik på hemsidan under kommande Aktiviteter!

Nu är det dock dags för lite vila och uppladdning av batterierna. Från oss alla till er alla – en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

De senaste veckorna har vi jobbat mycket på en bild om hur vi kan bidra till en hållbar industri. Är det möjligt att vi kan få till en samsyn inom innovationssystemet för hur vi tillsammans kan stärka industrin? Jag och kollega Jenny Bramell träffades i höstas och började skissa på en helhetsbild på temat ”guld och gröna skogar” – hur kan vi tillsammans i innovationssystemet bidra till det? Vi började med att rita på tavlan och utifrån den bilden försökte vi identifiera vilka insatser som industrin behöver och vilka enskilda delar som vi kan bidra med. Bilden byggde på dialoger och samarbeten som vi tillsammans med samarbetspartner har haft under flera år.

Sedan dessa har bilden fortsatt bearbetats, bland annat tillsammans med IUC Sveriges VD Thomas Nilsson och Anders Persson, ansvarig för SMF-kontoret inom RISE. Vi har även diskuterat den med Tillväxtverket med fler i samband med ett referensgruppmöte inom Smart industri liksom inom RISE och IUC samt med RISEs externa råd för SMF. Vi har också stämt av med IF Metall och Teknikföretagen samt med Produktionslyftets styrelse och ledning med fler.

Bilden känns nu som en bra grund för diskussionen om att få till en helhet. Den saknar medvetet logotyper för att fokusera på innehållet istället för att diskutera vem som är bra på vad. Det har gjort att vi pratar mer tillsammans och har gemensamt kunnat uppdatera den allt eftersom vi fått olika input. Det känns som om den börjar bli ganska heltäckande kring gemensamma målbilder där vi alla kan dra åt samma håll vilket minskar risken för ”stuprör” i respektive organisation och konkurrens mellan olika aktörer.

Hållbarhet, robotisering, automation – det är många ämnesområden som riskerar att hamna i egna stuprör, men det är mer komplext än så. Allt hänger ihop. Samtidigt som det ska vara hållbart med tanke på miljö och klimat så måste vi också ta hänsyn till såväl ekonomiska som sociala perspektiv. Vi ser exempelvis tydligt hur vi ännu bättre kan koppla Produktionslyftets spridningsinsatser med exempelvis Produktion2030s Teknikworkshoppar eller Robotlyftet. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa den röda tråd som blir tydlig för företagen kring vilka stöd som finns i deras utveckling.

Produktionslyftets enskilda Startprogram ”Förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv” inom Kickstart Digitalisering har fungerat över förväntan. De har inte minst bidragit till medvetna steg i deltagande företag genom våra kompetenta coachers försorg och företagens engagemang. Nu diskuterar vi hur vi kan bygga vidare på lärdomarna och komplettera vårt erbjudande med fler teman. Förändringsarbete med automationsperspektiv samt temat Förändringsarbete med hållbarhetsperspektiv är efterfrågade.

I mitten av oktober nåddes jag av det glädjande beskedet att Vinnova nyligen beviljat full finansiering till det tvärdisciplinära projektet LOOP – Lednings- och organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara Produktionsteam. Projektet fokuserar på de som är direkt avgörande för produktionens genomförande, nämligen produktionsteamen med dess medarbetare och ledare. Projektets syfte är att anpassa, implementera och utvärdera en lednings- och organisationsmodell för produktionsteam, för att åstadkomma hög innovationsförmåga och organisatoriskt lärande, med ekonomisk och social hållbarhet.

De forskande parterna är Chalmers tekniska högskola, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet och RISE IVF AB. Med finns också aktörer från industrin som Volvo Lastvagnar, Volvo Cars AB, AC Floby och det tidigare Produktionslyftsföretaget Falks Metall AB. Projektet startar vid årsskiftet och förväntas bidra med mycket kunskap till Produktionslyftet och projektets övriga intressenter.

Ett stort fokus inom Produktionslyftet har den senaste tiden legat på den åttonde omgången av vår coachkurs som startade i början av november. Det har inneburit ett stort arbete med att ställa om den för distansgenomförande, men intresset har varit fortsatt starkt. Vi har redan inlett samtal om nästa omgång, förmodligen under första kvartalet 2021, förmodligen också den på distans. Precis som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer strikt.

Nu har vintern kommit men det är främst corona som håller oss i ett stabilt grepp. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med fokus på kompetensutveckling men med lite nya infallsvinklar. Vi har utvecklat ett nytt koncept med regelbundna coachträffar förutom de pulsmöten vi har varannan vecka. Det är ett forum för erfarenhetsutbyte samt metod- och kompetensutveckling där vi också kopplar till relevanta forskargrupper inom Produktion2030 för att ytterligare utveckla coachningsarbetet. Det ger oss också en möjlighet att introducera metodiknyheter betydligt mer frekvent än tidigare.

Idag inleder Lean Forum sin årliga konferens och det är glädjande att inte färre än tre företag som genomgått Produktionslyftet är med för att inspirera andra företag. Dörr och Portbolaget visar på många exempel på positiva effekter gällande bland annat ledtid, produktivitet och arbetsmiljö. Abetong berättar om Lean-ledarskap för en lönsam och säker arbetsmiljö i byggsektorn, medan DeltaNordic Sweden AB är en av finalisterna till Svenska Leanpriset. Dessutom deltar Produktionslyftets Carl Wänström från Chalmers med en föreläsning kring ”Hur når produktionen sin fulla potential?”.

Glädjande är också att vi kommit igång med våra digitala inspirationsseminarier, där det inledande seminariet ”Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse” lockade nästan 150 deltagare! Kommande seminarier handlar om ”Att få medarbetarnas engagemang” samt ”Att leda för digital utveckling”. Intresserad av att veta mer? Läs mer här!

Tillsammans … Det kanske är lite av dagens nyckelord. Vi kör nu igång med våra digitala inspirationsseminarier där det första genomförs nästa vecka och det är otroligt glädjande med det stora intresset. Till seminariet den 9 oktober har vi 50 anmälda och de följande fyller på. En anledning till det stora intresset är att vi samdrar och samarbetar tillsammans på ett så bra sätt i de olika regionerna – från regionledare, enskilda coacher, IF Metall och Teknikföretagen. Det ger helt enkelt resultat när vi jobbar tillsammans. Det gäller även våra Startprogram där det i stort sett är fullbokat tack vare det stor inflödet.

Det gemensamma engagemanget mellan företag, regionledningar och andra intressenter behövs, kanske mer än någonsin med tanke på återstarten inför framtiden. Igår genomförde vi konferensen Produktionsklustret – digitalt naturligtvis – med ledande personer från såväl Scania, Volvo och Fordonskomponentgruppen. Ambitionen är att 25 procent av minskningen av våra utsläpp ska komma från leverantörsleden, vilket ställer helt nya krav. Det kräver en nyorientering från företagen, i deras sätt att arbeta, kring effektivisering och hur de ska förhålla sig till nya material och produktionsmetoder. Lars-Henrik Jörnving från Scania, även medlem av Produktionslyftets styrelse, framhöll att detta är något vi måste göra tillsammans med leverantörerna och lyfte Produktionslyftet som en väg för dem att komma upp på banan och hänga med i utvecklingen. Med våra starka regionala partner är detta en tydlig utmaning att arbeta vidare med. Tillsammans.

Partner

Intressenter och finansiärer