Så är de sista företagsbesöken gjorda inför semestrarna. Tre företag som genomgått Produktionslyftets 18-månadersresa är avslutade med gott resultat och inledande kontakter har tagits med två nya intresserade företag som jag får förmånen att jobba med i höst. Försommaren har också bestått av att skapa kontakter för samverkan i vår strävan att stötta de små och medelstora företagen i vår region med utveckling samt att informera företagen om de möjligheter som finns.

Vad gäller digitalisering så samverkar vi med FindIT och Fiber Optic Valley där de erbjuder stöd för digitaliseringsaktiviteter via Kickstart Go. Ett antal företag är nu igång med genomförande och andra med ansökningsprocess. I övrigt har de sista veckorna bestått av handledning av examensarbeten på högskolan i Gävle, som handlat om förändringsarbete i små företag och om utformning av effektiva verksamheter – alltid lika kul att få ta del av studenternas kreativitet!

Nu ser jag fram emot semester men även emot hösten som kommer att bli full av intressanta möten och aktiviteter. Jag avslutar ”terminen” med en bild på våra vänner i Furuviksparken som vi träffade när vi fick en rundvandring bland djuren vid sommaravslutningen med vår samverkanspartner FindIT. Med det önskar jag alla en fantastisk sommar!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer