I mitten av november hade vi ett KickStartsmöte hos Produktionslyftsföretaget EMVE i skånska Åstorp som var värd för en av träffarna. Deras VD Caroline Andersson höll en kort introduktion där hon berättade om deras Produktionslyftsresa och förbättringsarbete. Hon talade om sådant som hon redan såg och vad det hade skapat – kanske inte så mycket i engagemang eftersom det redan fanns där, men insikten av att de behövde något att hänga upp sitt engagemang kring. Nu har de börjat ”systematisera” sitt engagemang och även om hon konstaterade att de aldrig blir klara så såg hon redan fina effekter; fokus var inte på kronor och ören utan på former av samarbeten med varandra, daglig styrning, förbättringsarbete …

Det är roligt att se hur ”allt” börjar hänga ihop, vi ser en röd tråd mellan olika satsningar som KickStart och Produktionslyftet liksom mellan digitalisering och Lean. Det var mycket diskussioner kring vad som ska digitaliseras och vad som inte ska. Företag som arbetar med Lean har de bästa förutsättningarna för att digitalisera, men det är också de som är bäst på att välja vad de digitaliserar. Se bara på Toyota, de digitaliserar men inte för sakens egen skull. Det finns till exempel en poäng med möten vid de fysiska pulstavlorna, en viktig poäng inte minst ur ett Lean-perspektiv. Visst är digitalisering fint i alla dess former men det finns områden där det kanske gör mindre nytta – även om det är tekniskt möjligt.

Efter sin introduktion delade Caroline ut EMVEs broschyr över sitt produktionssystem. Både introduktionen och skriften blev en sådan inspiration för alla deltagare, där det inte var många som arbetat med Lean på det sätt som EMVE har gjort. Jag tycker att det är så kännetecknande för Produktionslyftsföretagen att bjuda in och dela med sig, att erbjuda andra att ta del av vad de gjort. Om du är nyfiken på vad Produktionslyftet kan erbjuda, ta kontakt med ett företag som varit med tidigare!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer