Det är full fart med höstens planering och inspiration för våra Startprogram. Vi har flera genomföranden på gång, från Skellefteå i norr till Karlskrona i söder. Efter en mycket positiv utvärdering av programmet med inriktning Lean-baserat underhåll så startar vi ytterligare ett Startprogram med motsvarande tema till hösten i Jönköping.

Ett nytt Startprogram i samverkan med MITC och Transmission, DigiLean, startar även det tidigt i höst. Dessutom har vi flera planerade genomföranden på tema Effektivisera era flöden med Lean och digitalisering. På bilden ser du vår dokumentatör Björn tillsammans med gänget på Acron som är mitt uppe i sitt 18-månadersprogram inom Produktionslyftet – en resa som startade med ett Startprogram.

Artikeln om Acron och deras satsning publiceras inom kort, men låt dig gärna inspireras till att anmäla dig till ett Startprogram redan nu. Med det hoppas jag att få möta många av er i olika aktiviteter under hösten och fram till dess önskar jag er alla en riktigt trevlig sommar!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer