Den sista september genomfördes Industridagen i Sandviken med över 600 personer på plats i Göransson Arena med tema ”Så ska vi lära för livet”. Dagen ägnades åt kompetensfrågor och det livslånga lärandet i arrangemang av Industrirådet, det vill säga arbetsmarknadens parter. Fyra ministrar var på plats vilket är en god indikation på vikten av svensk industri. Stefan Löfven fick efter dagens workshoppar ta emot dess resultat, vilket formulerades i tre konkreta punkter:

  • Tydligare uppdrag för livslångt lärande för högskolor och YH
  • Inför ett KUT(kompetensutvecklings)-avdrag
  • Öka flexibiliteten i utbildningssystemet.

I sitt anförande lyfte statsministern industrin och dess betydelse, inte minst när det gäller att klara av klimatutmaningarna, och betonade vikten av innovation och export. Stefan Löfven framhöll även svensk industri som ett gott exempel med dess samverkan och dialog, något som globalt sett är unikt och ett sätt för Sverige som industrination att ta sig vidare. De strukturella utmaningar vi står inför är mer än vad det enskilda företaget klarar; industrin behöver samhället och samhället behöver industrin!

Även Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson (se bild) var på plats. Gunilla Nordlöf tog bland annat upp Produktionslyftet som exempel på insatser inom deras Smart industri-uppdrag och hade med bildexempel från Produktionslyftsföretaget Munkforssågar. Näringsminister Ibrahim Baylan pratade precis som statsministern om industrins betydelse och hållbarhet och även om digitalisering – och om den stora insats som krävs för att människor ska kunna hänga med och vara delaktiga i de förändringar som sker framöver. Nämnas kan också att näringsministern veckan innan var på besök hos Produktionslyftsföretaget Eskilstuna Elektronikpartner där de hade dialog om förutsättningar för industriell utveckling och metoder för det samt fabriksvisning.

Inom Produktionslyftet har vi även fört en dialog om arbetet framåt och har precis lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag till Tillväxtverket. Ansökan omfattar perioden fram till 2022 och lägger en grund för vårt fortsatta arbete. Parallellt arbetar vi för att komplettera med andra resurser för bland annat metodikutveckling och spridning av våra metoder och arbetssätt.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer