Med start den 3e februari genomfördes Smart industri-dagen 2020 samt workshoppar hos bland annat Tillväxtverket, dagar som till stor del handlade om avrapportering av de många initiativ som nu avslutas. Det är mycket gott som åstadkommits vilket inte minst Produktion2030, Produktionslyftet och IUC-nätverket kan bekräfta. Dagen omfattade också ett antal workshoppar med framtidsblickar, vilket kändes avgörande – samtidigt som vi ska vara stolta över det som kommit ut ur dessa satsningar så behövs initiativ som dessa mer än någonsin. Det får vi inte glömma. Vi har bara skrapat på ytan.

En av de viktigare aspekterna som jag vill lyfta inom Smart industri är alla de samarbeten som byggts upp. Robotlyftet, Digitaliseringslyftet och kopplingen till de strategiska innovationsprogrammen samt – förstås – Produktionslyftet skapar tillsammans den helhet som vår programdirektör Birgitta Öjmertz med all rätt ständigt återkommer till. Även här har vi fortfarande ett stort jobb framför oss för att tydliggöra och beskriva den röda tråden så att företagen på bästa sätt ska kunna dra nytta av det som erbjuds. Det är en utmaning men jag är samtidigt övertygad om att detta är den rätta vägen för att stötta svensk industri framåt.

Sammantaget var det både spännande och kreativa dagar som också visare att industrin fortsatt måste prioriteras. Även inom Produktionslyftet har vi haft kreativa dagar med vår regionledardag i fokus. Tillsammans med Produktionslyftets nationella ledning samlas alla åtta regioner i landet för att lägga en årsplan för att få störst nytta ur de resurser vi har att tillgå. Här vill jag passa på att hälsa vår nya regionledare PeO SjöbergIUC Dalarna välkommen som ny regionledare för Norra Mellansverige, där han tar över efter Marjo Särkimäki som dock kvarstår som coach. Varmt välkommen!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer