Äntligen börjar det hända lite saker, det känns lite som ett trendbrott i dessa coronatider. Vi har precis tagit beslut om att dra igång vår 18-månadersresa med fyra nya företag under den närmaste tiden. Själv har jag arbetat med att tillsätta Produktionslyftets coacher och parat samman företagens olika behov med respektive coachexpertis. Det känns både spännande och kul att få komma igång igen efter en period med väldigt få nystarter. Är det början på vändningen vi ser?

Vi ska inom kort också genomföra vårt andra coachträningstillfälle enligt vår nya distansmetodik. Här överför och diskuterar vi ny information och kunskap kopplat till Produktionslyftets metodik till och med våra våra coacher genom distansträffar, något som förmodligen kommer att bli ett regelbundet inslag även framöver. Detta koncept, att ”ses” och prata under lite längre stunder jämfört med våra återkommande pulsmöten, innebär en mer kontinuerlig informations- och kompetensutvecklingskanal. Den första träffen var riktigt lyckad och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Utanför Produktionslyftet fokuserar jag på arbetet i Flaggskeppsfabriken med representanter från de sex deltagande företagen: Volvo Construction Equipment (Braås), Sandvik Coromant (Gimo), Scania (Södertälje), SKF (Göteborg), SCA (Östrand) och AstraZeneca (Södertälje) – några av representanterna ser ni på bilden från vår workshop hos Sandvik Coromant. Vi har den senaste tiden behövt omplanera en del på grund av corona, men i de regelbundna avstämningarna vi har med deltagarna har vi hittat en ny och viktig möjlighet. Tanken är att vi faktiskt kan studera företagens akuta agerande när krisen slog till i mars, där flera av dem vittnar om bra och smarta åtgärder som genomförts med kort varsel för att hantera situationen. Det finns mycket att lära av detta och det är en möjlighet vi inte tänker missa!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer