Så är vi tillbaka en sommar senare till en vardag som ser ganska annorlunda ut jämfört med för ett år sedan. Vi måste ständigt balansera mellan två tankar i vårt coachningsarbete; vi kan inte tro att allt är som vanligt och bortse från covid-19-situationen – på arbetsplatsen, hos företagen, i landets olika regioner – samtidigt som vi inte får bli så passiva så att nödvändig utveckling och insats inte alls blir av. Vi måste helt enkelt på ett innovativt sätt kombinera riskmedvetenhet med annorlunda lösningar och arbetssätt för att åstadkomma framdrift i företagens utvecklingsarbete så långt som säkerheten tillåter.

Förutom att vara Produktionslyftets som coachsamordnare är jag också ute på fältet som aktiv coach i ett antal företag. I veckan var jag och en coachkollega hos företaget Svegro vid starten av deras pilotområde. Det är ett spännande företag som levererar färska ekologiska örter och sallat till dagligvaruhandel och restauranger, det vill säga ett bevis på att Produktionslyftets metodik och erbjudande fungerar i många typer av företag och verksamheter. Normalagendan för denna dag innehåller flödessimulering med Lean-spel där deltagarna flyttar produkter sinsemellan i en produktionsprocess. Med ”säkerhetsögon” och riskanalys såg vi en viss risk när vi hanterade materialet – Legobitarna – med händerna mellan oss i gruppen. Lösningen vi tog till var att genomföra simuleringsomgångarna med skyddshandskar på. Dessutom beaktade vi hållbarhetsperspektivet genom att använda samma handskar i alla fem omgångar, men med noggrann spritning mellan omgångarna.

Mitt i en av omgångarna gick brandlarmet för en oanmäld utrymningsövning av cirka 80 medarbetare och två Lean-coacher utspridda över 50 000 kvadratmeter. Övningen med återsamling och sedvanlig avbockning gick väldigt bra och visade även den vikten av standardiserade arbetssätt och rutiner för viktiga uppgifter. Därefter kunde Lean-simuleringen och dagen i övrigt slutföras och vi kände att vi med anpassningar till rådande situation och hänsyn till myndigheternas uppmaningar om försiktighet även lyckats med att uppnå syftet att genomföra denna efterlängtade kick-off.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer