Produktionslyftspresentation vid SLA-dagen

Notis · 2015-04-29

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) arrangerade den 15 april SLA-dagen i Näringslivets Hus i Stockholm. 4000 företag – alla inom ”den gröna sektorn” – är medlemmar i SLA, exempelvis inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård.

Under förmiddagen hölls sektionsstämmor samt förbundsstämma och under eftermiddagen hölls tre seminarier på temat ”Lean – en väg till bättre lönsamhet i ditt företag”, där Hans Reich från Produktionslyftet var en av de föredragande. Bilden visar Hans Reich, Hanna Åström från Lean Lantbruk samt Hans Andersson, professor institutionen för ekonomi vid SLU. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer