Produktionssystem och daglig styrning hos Extena

Notis · 2015-11-26

Styrgruppen hos Extena i Norsjö arbetar med att få klart sin förklaringsmodell – sitt ”hus” – av produktionssystemet och planen är att ha den etablerad i gruppen innan juluppehållet. De har tagit fram en styrtavla för daglig styrning för sitt eget arbete och en tavla håller även på att tas fram i pilotområdet. Också säljavdelningen arbetar med att ta fram sin. Styrgruppen tränar nu daglig styrning varje dag för att hitta sin modell för hur detta ska se ut. Mer information har stefan.almarlind@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer