Produktionssystem och förbättringar

Notis · 2019-04-26

Hos Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla genomförde de i mitten av april en väldigt bra presentation av Kynningsruds Produktion System. Vid presentationen deltog två representanter från styrgruppen som varit med under Fas 1. Det genomfördes också Lean-spel med två grupper som båda hade bra förslag till förbättringar; en del av idéerna från spelet tar de med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen. Mer information har Bo Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer