Produktionssystem och gemensam målbild

Notis · 2011-01-26


På Tebex Cable Assemblies AB i Norrtälje rullar arbetet med produktionssystemet vidare. Vid den senaste träffen gjordes en flödesanalys och en avstämning mot de 14 principerna; ”vad många meter vi går med en produkt” var en av kommentarerna från deltagarna. Vid nästa tillfälle är det dags för en gemensam målbild! Mer vet jan.linell@produktionslyfet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer