Produktutveckling i fokus Svenska Mässan

Ledare · Anki Fagerström · 2008-03-28


Produkter skapas i allt snabbare takt, det gäller att se möjligheter och reagera snabbt på förändringar. Marknaden är rörlig och branscher går in i varandra. Vi ser exempelvis många naturliga kopplingar mellan plast, elektronik och industridesign inom bland annat telekom, medicinteknik, vitvaror, fordonsindustrin, leksaker, hemelektronik … Ja, listan kan göras lång. Innovation är kombinationer av idéer, och idéer väcks och sprids där människor möts – speciellt om de kommer från olika branscher. För detta krävs mötesplatser och det är precis vad Svenska Mässan nu skapar med mässorna Scanplast, Konstruktion&Design och Electronix. Vi bygger upp en ny typ av mötesplats med produktutveckling i fokus. Det unika är att besökaren här kan komma från nästan vilken bransch som helst. Att ”blanda” branscher och människor på ett nytt sätt skapar nya idéer och ger inspiration. Som besökare ska du kunna ta del och bli inspirerad av material, funktion, elektronik, teknik, applikationer … Du ska kunna lyssna på intressanta föredragshållare som berättar om inspirerande ”case”. Det kan komma fram många nya infallsvinklar och synsätt, från både besökare och utställare. En produktionslina – framgångsfabrik – ska byggas upp på mässan där experter ansvarar för varje delsystem. Vi vill visa vilka vägar som finns när det gäller prototypframtagning och kortserieproduktion, samtidigt som vi stimulerar produktutvecklingen inom svensk industri. Produktionslyftets satsning på Lean inom medelstora företag har skapat ett intressant nätverk av företag, kunskapsleverantörer och utförare tvärs över flera branscher. Det är en av anledningarna till att vi väljer att fördjupa samarbetet med Produktionslyftet, eftersom det ligger helt i linje med nämnda mässkoncept. Här finns massor av synergier som väntar på att bli synliggjorda … Anteckna redan nu 10-12 mars 2009 och låt dig inspireras till nya innovationer!

Anki Fagerström • mässansvarig Svenska Mässan Scanplast • Konstruktion&Design • Electronix

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer