Produktutvecklingsmöjligheter med Mistra Innovation

Notis · 2014-10-29

Bild

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation med ytterligare två utlysningar samtidigt som programmet förlängs till och med 2019. Den första utlysningen kommer redan den 9 januari 2015, då företag kan söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare.

– Vi har elva projekt gående från de två första utlysningarna och fina resultat, säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation. Exempel på förbättrade miljöprestanda i projekten är mindre – eller annat – material, lägre energiförbrukning, annan metod, ny produkt eller återvinning av material.

Mistra Innovation vänder sig till små och medelstora företag och det är företaget som ska stå som sökande. Forskningen eller utvecklingen sker i projekt där minst ett företag samt en högskola/universitet/forskningsinstitut ska vara engagerade. Syftet är att företagen ska få hjälp i sin produktutveckling av forskare som känner till den senaste tekniken och alla projekt ska på något sätt ha en positiv inverkan på miljön. Resultaten av projekten ska också direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten. Läs mer om möjligheterna på www.mistrainnovation.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer