Projekt kring engagerade medarbetare – vill ni medverka?

Notis · 2012-03-30


Att arbeta systematiskt för att bygga en situation där medarbetare väljer att engagera sig är viktigt, men att göra det i praktiken är svårt. I ett projekt på Swerea IVF utvecklas metoder baserade på boken ”Det värdefulla engagemanget”, som presenterades i nyhetsbrevet augusti2011, för att lyfta engagemanget i organisationer.

Ny teknik är viktig för industrins konkurrenskraft och i slutänden vårt välstånd, men det är människor som ska använda tekniken och skapa de nya möjligheter som tekniken erbjuder. Om de inte vill medverka aktivt är den nya tekniken inte mycket värd. I projektet utvecklas en metodik för att engagemanget hos medarbetarna ska växa. Arbetet i ett företag börjar med en nulägesanalys som innefattar en enkät till alla medarbetare, särskilt till alla med ledande position. Ledarna får sedan genomföra en eller flera workshopar där resultaten värderas och förändringar dras igång. Företag som är intresserade av att medverka i projektet är välkomna att kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer