Projektledningsstöd inom Produktion2030

Notis · 2017-04-27

Produktion2030 omfattar sex olika styrkeområden som de identifierat som viktiga för svensk industris konkurrenskraft. Inom programmet drivs ett stort antal intressanta projekt med stöd av Produktion2030s expertgruppsledare från respektive styrkeområde. Den som är intresserad av att veta mer om projekten och programmets arbete är välkomna att kontakta expertgruppsledarna, som just nu presenteras i en serie porträtt på deras hemsida.

Senast ut i raden är Åsa Fast-Berglund från styrkeområdet ”Människan i produktionssystemet” och Anna Syberfeldt från ”Virtuell produktionsutveckling”. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer