Projektplanering i Söderfors

Notis · 2017-06-27

I början av maj inleddes arbetet med projektrum hos Damasteel i Söderfors, en mycket bra och givande dag med utvecklingsgruppen. Sedan dess har en visuell planeringstavla för att stötta genomförandet av projekt tagits fram, där företaget kan tydliggöra målen för projektet, hur det kan brytas ner i delmål samt hur de aktiviteter som följer kan planeras ihop med övriga utvecklingsaktiviteter. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer