Projektrum och problemlösning i Mora

Notis · 2016-02-25

Företaget Morakniv – tidigare Mora of Sweden – följde i mitten av januari upp sitt arbete i projektrummet, där en A3a tagits fram för att snabbt fånga upp lärdomar runt inköp av verktyg. Själva förbättringsarbetet drivs enligt Kata-metodiken och pilotprojektets utmaning kring repiga knivblad har de löst med hjälp av strukturerad problemlösning. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer