Publikationer

Här hittar du Produktionslyftets böcker, filmer och andra publikationer.

Seminarium med Dörr & Portbolaget

Filmer · publicerat 2021-12-03

Dörr & Portbolaget anslöt sig till Produktionslyftet för att de upplevde stora utmaningar i sin produktion. Vid ett seminarium den 3 december berättade Johan och David Ahlin om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats flytta fokus från akuta problem till långsiktig utveckling. Seminariet modererades av Produktionslyftets Malin Erikson och Birgitta Öjmertz.

Se filmen från seminariet

Seminarium med DeltaNordic

Filmer · publicerat 2021-11-08

En intern Lean-utbildning blev startskottet för DeltaNordics förändringsresa som tog företaget genom Produktionslyftet, Digilyftet och Robotlyftet. Vid ett seminarium den 29 oktober berättade Marcus Edholm, Site Manager på DeltaNordic Sweden AB, om sina erfarenheter från att bygga förändringsförmåga över tid.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Abetong i Vislanda

Filmer · publicerat 2021-10-01

Den 1 oktober 2021 besökte vi Produktionslyftsföretaget Abetong och deras H-fabrik i Vislanda. Om du missade seminariet så har du nu chansen att se det i efterhand. Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, berättar om företagets förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet.

Se filmen från seminariet

Utveckling av egen kraft

Böcker · publicerat 2021-09-02

Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I boken förmedlar Richard Berglund lärdomar från företagens förändringsarbete.

Läs boken eller hämta pdf

Det värdefulla engagemanget

Böcker · publicerat 2011-11-10

Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, och om det lyckas finns oanade vinster att hämta. Boken hjälper dig att reflektera över hur du och ditt företag kan påverka medarbetarnas engagemang.

Läs boken eller hämta pdf

Lean i ledningen – utmana hela organisationen

Böcker · publicerat 2009-11-10

Lean handlar framför allt om att utveckla hela organisationen, inte om att tillämpa ett antal verktyg. Det är när organisationen jobbar långsiktigt och tillsammans för att eliminera slöserier och ständigt åstadkomma förbättring som de stora vinsterna så småningom kommer. Bokens syfte är att stimulera en givande samverkan i organisationers ledning och att utmana organisationens alla huvudfunktioner att bidra.

Läs boken eller hämta pdf

Utmana dina processer

Böcker · publicerat 2008-11-10

Boken ger en introduktion till de grundläggande tankesätten och principerna inom Lean produktion, samt hur dessa hänger ihop. Den vänder sig framför allt till tillverkande industri, men de bärande principerna är lika giltiga inom andra typer av verksamhet, som till exempel tjänsteföretag och vårdgivare.

Läs boken eller hämta pdf

Partner

Intressenter och finansiärer