Publikationer

Här hittar du Produktionslyftets böcker, filmer och andra publikationer.

Seminarium med OBIK

Seminarier · publicerat 2024-04-23

På OBIK har fokus på flöden och smart layout i befintliga lokaler skapat mer yta, kortare sträckor och bättre arbetsplatser. Vid frukostseminariet den 19 april berättade företaget om sin resa med Produktionslyftet, och vi fick även en inblick i relaterad forskning som bedrivs vid Chalmers.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Nominit

Seminarier · publicerat 2024-03-18

Metalltillverkaren Nominit i Värnamo har vuxit med närmare 70 procent under tiden som de har genomfört Produktionslyftets utvecklingsprogram. Vid frukostseminariet den 15 mars visade de hur de har gått från traditionellt sälj till att utveckla tillsammans med sina kunder och erbjuda nya innovativa lösningar via en avancerad verktygsverkstad.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Lövånger Elektronik

Seminarier · publicerat 2024-02-13

Lövånger Elektronik deltog i Produktionslyftet under 2009-2010 där de fokuserade på att hantera sin stora produktflora på ett effektivt och lönsamt sätt. De arbetade fram flera smarta arbetssätt som sedan dess har implementerats och utvecklats vidare. Vid frukostseminariet den 9 februari berättade de om sin Lean-resa, där fabriken i Lövånger blev navet för arbetet i flera av företagets fabriker.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Stoeryd

Seminarier · publicerat 2023-12-19

Stoeryd har genomfört ett omfattande förändringsarbete inom Produktionslyftet. Vid frukostmötet den 15 december berättade de om resultaten som bland annat innefattar ökat engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Stoeryd nominerades till Svenska Leanpriset 2023.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Åkers Sweden

Seminarier · publicerat 2023-10-26

Vid frukostseminariet den 20 oktober berättade Åkers Sweden hur de har lyckats vända flera år av negativa resultat till svarta siffror. Ledorden ansvar, samarbete och engagemang är alltid levande i företagets förbättringsarbete, ledardialoger och feedback.

Se filmen från seminariet

Grön Kaizen MANUAL

Böcker · publicerat 2023-10-24

Grön Kaizen är ett stöd för att jobba med miljöförbättringar på den egna arbetsplatsen. Metoden är framtagen för industrin men kan även användas i andra sammanhang. Denna handbok hjälper dig att komma igång med Grön Kaizen och integrera miljöaspekter i ditt kontinuerliga förbättringsarbete. Författare är Monica Bellgran (KTH) och Martin Kurdve (RISE).

Läs boken eller hämta pdf

Seminarium med Bruzaholms Bruk och Falks Metall

Seminarier · publicerat 2023-09-12

Vid Produktionslyftets frukostseminarium den 8 september mötte vi Bruzaholms Bruk, som nu är inne i Produktionslyftets utvecklingsprogram, samt Falks Metall, som genomförde utvecklingsprogrammet för snart 10 år sedan. Gemensamt för de båda bolagen är att de har etablerat ett ledarskap som tydligt fokuserar på delaktighet.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Rototilt

Seminarier · publicerat 2023-04-14

Vid seminariet den 31 mars berättade Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen. Hur de arbetade med volymscenarier, principer för layouter och flöden samt snabba, utmaningsdrivna tester av produktionsupplägg och produktionsplanering.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Furhoffs Rostfria

Seminarier · publicerat 2023-02-02

Den 27 januari besökte vi Furhoffs Rostfria – det allra första företaget i Produktionslyftet. De berättade om hur de utmanar varandra att tänka kreativt och smart, och om hur de emellanåt åstadkommer större utvecklingssteg. Samtidigt försöker de fylla dagarna med glädje och deras grundsyn – ”se och tro på människans möjligheter” – vävs in i allt de gör.

Se filmen från seminariet

Introduktion till grönt förbättringsarbete

Informationsfilmer · publicerat 2022-12-06

Tillsammans med flera industriföretag har forskarna Martin Kurdve, RISE, och Monica Bellgran, KTH, tagit fram en konkret metodik för grön kaizen – Lean förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och kvalitet. I en film presenterar RISE metodiken som syftar till att åstadkomma gröna förbättringar och samtidigt skapa ett brett engagemang inom organisationen.

Se filmen

Möjligheter med grönt förbättringsarbete

Seminarier · publicerat 2022-11-18

Vid Produktionslyftets frukostseminarium den 18 november diskuterade vi hur Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar. Verkstadsbolaget Stoeryd AB medverkade och berättade om hur de arbetar för att inkludera alla anställda i sitt hållbarhetstänk och gröna förbättringsarbete.

Se filmen från seminariet

Fortsättningsprogram med inspel från Herman Andersson Plåt

Seminarier · publicerat 2022-10-17

Vid ett frukostseminarium den 7 oktober presenterades Produktionslyftets fortsättningsprogram med besök av ett företag som nu går in i programmet – Herman Andersson Plåt AB i Askeröd. Under 2017 till 2018 medverkade de i Produktionslyftets utvecklingsprogram där ägarna etablerade en samsyn kring företagets fortsatta utveckling. Tillsammans med Produktionslyftet vill de nu integrera en ny grundstruktur och ett nytt arbetssätt i hela organisationen.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Orbit One

Seminarier · publicerat 2022-09-15

Den 9 september besökte vi Orbit One som trots en orolig omvärld har påvisat stark tillväxt och expanderat utomlands. Ulf Karlsson och Marcus Gunnebrant berättade om hur företaget har utvecklats med hjälp av pulsmöten och utökat kundsamarbete, men även om hur de har tvingats flytta verksamheter. Moderator var Produktionslyftets coach Christian Silvasti.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Permobil

Seminarier · publicerat 2022-06-23

Den 17 juni besökte vi Permobil och fick ta del av deras spännande utvecklingsresa. Medverkande var Mikael Boija, Senior Director Operation på Permobil, och Anna Lundström, verksamhetsutvecklare på iTid, coach på Produktionslyftet och tidigare produktionschef på Permobil. Birgitta Öjmertz modererade.

Se filmen från seminariet

Produktionslyftet med gröna glasögon

Informationsfilmer · publicerat 2022-05-31

Det nya Produktionslyftsprojektet Ekolyftet stärker kompetensen kring hållbarhetsfrågor och ger tillverkande företag möjligheter att utveckla en mer hållbar produktion. I filmen presenteras projektet närmare med besök hos ett av de medverkande företagen – GLS Laserstans i Gnosjö.

Se filmen om Ekolyftet

Seminarium med Saltå Kvarn

Seminarier · publicerat 2022-05-24

Saltå Kvarn deltog i Produktionslyftets utvecklingsprogram för att bli bättre på att tillvarata sina resurser. Resultatet blev ett nytt arbetssätt som har bidragit till förbättrade nyckeltal, ökad konkurrenskraft samt ökad delaktighet och engagemang bland medarbetarna. Vid ett seminarium som arrangerades av Livsmedelsföretagen den 13 maj berättade Saltå Kvarn om sin förbättringsresa så här långt och vad som väntar framöver.

Se filmen från seminariet

Seminarium med BraunAbility

Seminarier · publicerat 2022-05-02

Vid Produktionslyftets ett seminarium den 22 april medverkade BraunAbility i Stenkullen. Martin Iserö, COO/Managing Director, och Ola Winsnes, Sales Director, berättade om hur de med fokus på hållbarhet har skapat ny drivkraft i utvecklingsarbetet. Vid seminariet presenterades även Ekolyftets metodik.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Ingelsten & Co

Seminarier · publicerat 2022-03-31

Ingelsten & Co har lagt om sin affärsmodell och ökat omsättningen betydligt. De bygger upp en ny organisation som är anpassad för fortsatt tillväxt och ökat engagemang – alla är involverade och driver åt samma håll. Vid ett seminarium den 25 mars 2022 berättade Ingelstens ledning om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats vända en negativ trend, och hur de nu själva styr sin utveckling.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Dörr & Portbolaget

Seminarier · publicerat 2021-12-03

Dörr & Portbolaget anslöt sig till Produktionslyftet för att de upplevde stora utmaningar i sin produktion. Vid ett seminarium den 3 december berättade Johan och David Ahlin om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats flytta fokus från akuta problem till långsiktig utveckling. Seminariet modererades av Produktionslyftets Malin Erikson och Birgitta Öjmertz.

Se filmen från seminariet

Seminarium med DeltaNordic

Seminarier · publicerat 2021-11-08

En intern Lean-utbildning blev startskottet för DeltaNordics förändringsresa som tog företaget genom Produktionslyftet, Digilyftet och Robotlyftet. Vid ett seminarium den 29 oktober berättade Marcus Edholm, Site Manager på DeltaNordic Sweden AB, om sina erfarenheter från att bygga förändringsförmåga över tid.

Se filmen från seminariet

Seminarium med Abetong i Vislanda

Seminarier · publicerat 2021-10-01

Den 1 oktober 2021 besökte vi Produktionslyftsföretaget Abetong och deras H-fabrik i Vislanda. Om du missade seminariet så har du nu chansen att se det i efterhand. Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, berättar om företagets förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet.

Se filmen från seminariet

Utveckling av egen kraft

Böcker · publicerat 2021-09-02

Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I boken förmedlar Richard Berglund lärdomar från företagens förändringsarbete.

Läs boken eller hämta pdf

Det värdefulla engagemanget

Böcker · publicerat 2011-11-10

Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, och om det lyckas finns oanade vinster att hämta. Boken hjälper dig att reflektera över hur du och ditt företag kan påverka medarbetarnas engagemang.

Läs boken eller hämta pdf

Lean i ledningen – utmana hela organisationen

Böcker · publicerat 2009-11-10

Lean handlar framför allt om att utveckla hela organisationen, inte om att tillämpa ett antal verktyg. Det är när organisationen jobbar långsiktigt och tillsammans för att eliminera slöserier och ständigt åstadkomma förbättring som de stora vinsterna så småningom kommer. Bokens syfte är att stimulera en givande samverkan i organisationers ledning och att utmana organisationens alla huvudfunktioner att bidra.

Läs boken eller hämta pdf

Utmana dina processer

Böcker · publicerat 2008-11-10

Boken ger en introduktion till de grundläggande tankesätten och principerna inom Lean produktion, samt hur dessa hänger ihop. Den vänder sig framför allt till tillverkande industri, men de bärande principerna är lika giltiga inom andra typer av verksamhet, som till exempel tjänsteföretag och vårdgivare.

Läs boken eller hämta pdf

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer