Seminarium med Bruzaholms Bruk och Falks Metall

Seminarier · 2023-09-12

Vid Produktionslyftets frukostseminarium den 8 september mötte vi Bruzaholms Bruk, som nu är inne i Produktionslyftets utvecklingsprogram, samt Falks Metall, som genomförde utvecklingsprogrammet för snart 10 år sedan. Gemensamt för de båda bolagen är att de har etablerat ett ledarskap som tydligt fokuserar på delaktighet.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer