Seminarium – produktions­organisation med kraft att utveckla

Seminarier · 2023-05-15

Hur skapar vi en produktionsorganisation som ger förutsättningar för lärande och utveckling? Frukostseminariet den 12 maj 2023 fokuserade på hur industriarbete kan utformas för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och potential samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer