Rapport från Lean-konferensen i Chicago

Notis · 2012-11-30


Vid årets AME-konferens med drygt 2 000 deltagare i Chicago, med tema Learn-Share-Grow, deltog Produktionslyftets Lean-coacher Joakim Bjurström och Lars Danielsson samt tre andra skandinaviska kollegor. De konstaterade att arrangören hade lyckats få tag på väldigt bra huvudtalare, där de speciellt lyfter fram Patricia Gabow från Denver Health som med tydligt ledarskap och obändig vilja förändrat Denver Health till en framgångshistoria.

De noterade också det tydliga skiftet från att prata verktyg i ”Lean-lådan” till ledarskap och strategifrågor. Tankesättet som lanseras i boken Toyota Kata har även satt sin prägel på det underliggande budskapet. Nästa års konferens arrangeras i Toronto. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer