Rask start hos Setrab i Limhamn

Notis · 2008-08-28

Redan vid den andra träffen i mitten av juni hade Setrab tagit fram ett första utkast till sitt produktionssystem. Samtliga i gruppen tyckte att det var bra med några få kompletteringar. Utgående från "brainstormen" i den förstärkta ledningsgruppen fördelades de prioriterade idéerna över områden som produktionssystem, övergripande handlingsplan och övrigt, vilket remitteras till ledningsgruppen. Många intressanta diskussioner landade i konstruktiva idéer. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer