Rätt läge för Lean hos LK Armatur

Artikel · 2012-01-31

För att Lean ska ”sätta sig” ordentligt krävs den rätta grogrunden. LK Armatur är ett tillväxtföretag utöver det vanliga som adresserar nyttan för fyra viktiga hörnstenar inom Lean: Kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Efter ett drygt år med Produktionslyftet ser det ut som att Lean redan slagit rot.


LK Armaturs Lean-koordinatorer Dennis Strandqvist och Linda Nilsson. I förgrunden Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström.

LK Armatur i Helsingborg är en ledande OEM-leverantör till VVS-branschen i Skandinavien och med en exportandel på närmare 50 %. Företaget, som tillhör LK-koncernen, växer och spelar i en annan division jämfört med för bara några år sedan; de har idag 70-80 anställda och omsättningen närmar sig 250 MSEK. Sammantaget innebär detta helt nya krav, både sett till deras konkurrenter och de kundtyper som företaget vill attrahera.

– Prisnivå, produkt- och leveranskvalitet, alla delar kräver nytt synsätt, förklarar vd Magnus Eriksson. Vi känner nödvändigheten att förändra i våra processer och känner en stark tilltro till både Produktionslyftets metodik och personal.

Produktionen hos LK Armatur består i huvudsak av tre avdelningar: Prefab, Armatur och Tung Armatur, där den sistnämnda är den avdelning på vilken de valt att börja arbetet med Produktionslyftet. Företaget har två Lean-koordinatorer som driver Lean-arbetet på företaget med stöd av Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström. Förutom Gunnar Johansson från kvalitetsavdelningen utsågs inköpare Linda Nilsson till Lean-koordinator – något hon verkligen uppskattar.

– Efter att ha börjat som Lean-koordinator är jag mycket mer ute i produktionen, jag har fått en helt annan inblick i vad som verkligen händer, berättar Linda. Jag var själv med i pilotområdet där jag både packat och monterat och har idag en helt annan produktkännedom.

Dennis Strandqvist började arbeta med Lean-satsningen i samband med att pilotgruppens arbete inom Produktionslyftet inleddes. Dennis, som ansvarar för produktionsledning och planering, menar att Lean-tänket har utvecklat hans tjänst enormt. Från att ha planerat in jobb tre veckor i förväg ligger de nu och planerar för en vecka på sin höjd. De har exempel på en produkt vars tidigare ledtid var fem veckor där de idag är nere på närmare två dagar.


Magnus Eriksson, vd för LK Armatur sedan 2001.

– När vi flyttar runt arbetsstationer och förbättrar layouten har vi kunnat rotera sju personer mellan fyra produkter, säger Dennis. Det ger ökad flexibilitet, är bra för personalen som slipper monotonin och bra för produktiviteten.

Linda sitter även med i styrgruppen för Lean-satsningen, en förstärkt ledningsgrupp med bland andra Magnus Eriksson, IF Metalls representant Peter Persson och personer från företagets olika avdelningar. Tillsammans har de lagt grunden för Lean-arbetet genom att identifiera LK Armaturs vägledande principer och ta fram en skrift över företagets produktionssystem, ”Lean för oss”. LK Armatur har dock sneglat åt Lean-hållet tidigare.

– Vi startade redan för åtta år sedan genom att se över organisationen med fokus på produktionsdelen och flödet, berättar Magnus. Tyngdpunkten då låg på förädlingsgrad per timme.

Några år senare tittade de närmare på The Toyota Way i komprimerat format och började införa morgonmöten. Organisatoriska förändringar genomfördes och mycket resurser lades på utbildning. Sedan var steget till Lean inte långt.

– Det var faktiskt genom en kontakt på grannföretaget Carlsson & Möller som vi fick tips om Produktionslyftet, avslöjar Magnus. De berättade att arbetet med Produktionslyftet var omvälvande men riktigt bra och rekommenderade det varmt.

Vid vårt besök har de arbetat med Produktionslyftet sedan årsskiftet 2010/2011 och är inne på tredje arbetsplatsen eller cellen sedan starten med pilotområdet, vilket gör att de påbörjat Lean-arbetet på ungefär halva avdelningen. Den första cellen – pilotområdet – var initialt tung att arbeta med, men efter diskussioner och omtag blev resultatet över förväntan. Idag noterar de en produktivitetsökning på hela 40-50 % i cellen.

– Det vi märker är att alla ser fram emot att få påbörja arbetet i ”sin” cell, berättar Linda. ”När är det vår tur?” är en av de vanligare frågorna, engagemanget är verkligen 100 % från produktionspersonalen. De känner att det är de som driver arbetet, vi arbetar medvetet med att ta ett steg tillbaka och låta dem komma med idéer och ta ansvar. De är de som sitter på kunskapen!


”Lean för oss – ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar” heter skriften om LK Armaturs produktionssystem.

Sedan över 20 år tillbaka har LK Armatur en tradition att engagera funktionshindrade i sin verksamhet. Det som startade med att de lade ut enklare arbeten till så kallade dagcenter i kommunal regi har via ganska krokiga vägar lett till att de idag har sju anställda med olika typer av funktionshinder.

– Det har varit lite av en ideologi på LK Armatur att vara en aktiv del av samhället, med givande och tagande, berättar Magnus. Samtidigt har det varit ekonomiskt försvarbart; istället för att automatisera exempelvis enklare montering så har vi valt att använda denna resurs.

De funktionshindrade är helt integrerade i avdelningarna, även om arbetsbelastningen givetvis balanseras efter förmåga. Linda och Dennis menar att de också bidrar till en lite annorlunda, kanske lugnare, stämning på företaget.

– Vi skulle sakna dem enormt om de inte var här, som personer och som resurser, framhåller Linda. Det är svårt att hitta mer engagerad personal än dem.

I början var de osäkra på hur de skulle engagera dem i Lean-arbetet, men med tanke på att mycket av arbetet går ut på att göra saker och ting enkelt och smidigt med tydliga underlag så passar det bättre även för dem.

Att LK Armatur kommer att kunna driva Lean-arbetet vidare även efter att ha avslutat Produktionslyftet är det ingen som tvekar om. Däremot vill de inte gå för fort fram; omställningarna måste sätta sig, grunden ska vara lagd.

– Det är viktigare att etablera förändringen i de celler vi arbetat med än att komma fort fram, menar Linda. Nu ska vi först och främst känna oss trygga i dessa tre områden.


Visionen är förstås att hela företaget, inklusive konstruktion och administration, ska arbeta enligt Lean. Produktionen har blivit den dragande delen, men enligt Linda så känner många andra att de också vill gå vidare. Och både Dennis och Linda är överens om att så måste ske; för de produkter där de minskat ledtiderna märker de att material in eller eventuella konstruktionsförändringar inte riktigt alltid hänger med.

– Alla på företaget har fått en Lean-introduktion, alla har nog kommit igång med sin egen lilla Lean-resa, om än så bara i tanken, säger Linda. Utmaningen som Lean-koordinator är att se bortanför vår produktionshorisont och se på resten av företaget.

– Sådana här förändringar har inte bara med effektivitet att göra, vi vill skapa attraktiva arbetsplatser i ergonomiskt riktiga miljöer, avslutar Magnus. Att slita på människor – fysiskt eller psykiskt – eller att inte använda medarbetarnas fulla potential är i sig ett slöseri utan dess like.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer