Reflektion för framtiden

Notis · 2014-10-29

Den 20-21 oktober genomförde Produktionslyftet sina årliga reflektionsdagar med de flesta av programmets coacher och utbildare samt den regionala och nationella ledningen. Tanken var att samla oss inför den kommande perioden – i ett första steg 2015-16 men i ett längre perspektiv fram till 2020. Styrelseordförande Göran Johnsson framhöll vikten av att prioritera rätt.

– Vi har ett gott renommé, en bra grund att stå på, men vi är inte starkare än det senaste intrycket. Det kommer att bli en mer komplex verksamhet med större ansvar hos regionerna; hur kan vi på ett intelligent sätt backa upp detta från centralt håll? Detta kräver ett väl fungerande samspel mellan regioner och det nationella ”lyftet”, framhöll Göran. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå bra, men framförallt 2017-20 representerar stora utmaningar för Produktionslyftet.

Bilden visar den samlade styrkan vid konferensanläggningen Nääs Fabriker utanför Göteborg. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer