Reflektion från Mitt Sverige

Ledare · Pernilla Ingelsson · 2011-05-31


Som regionledare i Mellersta Norrland kan jag konstatera att det har varit en spännande och händelserik tid sedan vi i början av 2010 fick förmånen att bli en av de åtta noder som utgör Produktionslyftet 2. På Mittuniversitet såg vi möjligheten som ett gyllene tillfälle att hitta nya vägar för samverkan med företag och organisationer i vår region och dessutom bidra till den regionala utvecklingen av våra företag. För oss var det också en stor utmaning eftersom vi fram till dess varit en ”vit fläck” på Sverigekartan då inga företag från regionen deltagit i Produktionslyftet. En utmaning vi naturligtvis antog.

Under 2010 var det struktur och uppbyggnad samt intern och extern marknadsföring som stod högst upp på agendan. Jag, Anna Mårtensson som utbildningsansvarig och Anna Godevärn som insiktsansvarig har arbetat aktivt för att skapa en arena främst i regionen för att sprida inspiration och information. En satsning som nu börjar ge resultat. Vi har idag fyra företag i regionen som är en bit på väg eller står i startgroparna och flera som är intresserade och förhoppningsvis på väg in!

Vår nya utmaning består främst i att hitta vår egen lösning för att få initiativet att växa och utvecklas i vår region och att hitta en tydlig koppling till forskning och utbildning. Vi har sneglat på region Norr där Produktion Botnia står som en förebild och med detta som grund hoppas vi att innan 2011 års utgång ha en klar bild över hur ”Produktion Mitt” kommer att se ut. Vi ser att intresse finns, inte bara hos våra ”målföretag” utan även hos andra företag och organisationer och vi hoppas att med en större satsning kunna bidra bredare med kompetens och utveckling.

Vi ser med förväntan och förhoppning fram emot ett Produktionslyftet 3 så att vi kan fortsätta vårt arbete med det nationella initiativet som grund. En sak är i alla fall säker: Vi är inte längre en vit fläck på kartan, utan vi är med kraft och energi på väg framåt!

Pernilla Ingelsson • Regionledare Mellersta Norrland

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer