Reflektion över genomförda aktiviteter

Notis · 2013-02-28


ÅMV Production i Åsele reflekterade i januari över arbetet under fas 1 och jämförde med utfall och genomförda aktiviteter som Kanban och daglig styrning. Det var en bra övning med god respons, speciellt kring utvecklingen av mjuka frågor som delaktighet och intresse. Styrgruppen kommer nu att omorganisera sig och införliva styrgruppsmötet i ordinarie verksamhet. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer