Reflektion och prioritering framåt

Notis · 2018-04-27

VIAB hade den 25 april en uppsummering av arbetet så här långt efter ett drygt års arbete med Produktionslyftet. På bilden ses styrgruppen gå igenom läget i pilotområdet. Under dagen hanns också med en genomgång av pågående och avslutade aktiviteter, resultat och effekter av arbetet så här långt och reflektion och summering av både vad som genomförts och kring prioriteringar för det fortsatt arbetet. Det sistnämnda omfattar bland annat att strukturen i förbättringsarbetet kommer att fokuseras framöver för att få ökad kraft i det. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer