Reflektioner i vacker miljö

Notis · 2019-09-09

Så är vi samlade vid det tidigare Produktionslyftsföretaget Rosendals Trädgård för årets reflektionsdagar. Dryga 30-talet aktiva inom programmet är på plats för reflektion, inspiration och diskussion kring Produktionslyftets utveckling. Två spännande dagar att se fram emot! Mer information har Björn Stenvall.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer