Reflektioner kring Produktionslyftet – del 1

Artikel · 2013-10-24

Den 26 september bjöd Produktionslyftet in medarbetare, partner, intressenter och finansiärer till ett seminarium där vi reflekterade kring hur vi gemensamt kan stärka företagens konkurrenskraft inför EUs satsningar 2014-2020. Vår övertygelse är att samsyn och samarbete ger bättre förutsättningar för bestående förändringar och förbättringar – och med tanke på det gensvar vi fick under dagen ser vi fram emot såväl fortsatt dialog som utvecklande samverkan! Nedan följer den första delen av en tredelad sammanfattning.

Den 26 september samlades ett 80-tal deltagare i LRFs lokaler på Kungsholmen i Stockholm för att medverka vid Produktionslyftets reflektionsdag. På plats under dagen fanns representanter från flera av de aktörer som är avgörande för Produktionslyftets framgång och utveckling, exempelvis finansiärerna Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen, men även andra intresserade som Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Näringsdepartementet och Landsbygdsdepartementet.

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson hälsade alla välkomna till Produktionslyftets
reflektionsdag den 26 september.

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson hälsade alla välkomna med en personlig reflektion kring utmaningarna för lantbruket, exempelvis det faktum att den svenska produktionen minskat på en växande marknad.

– Jag sitter ofta på traktorn och funderar på hur vi kan producera effektivare. Ni känner säkert igen er i det att alla inte alltid ser samma förbättringspotential – här spelar Lean en viktig roll för en enad samsyn!

Produktionslyftets Hans Reich tog sedan över och knöt an till Helenas verksamhetsområde genom att lyfta fram Produktionslyftets tacksamhet över att få vara på just LRF. Produktionslyftet har utvecklats och breddats över tiden, både vad gäller målgruppsföretagens inriktning och storlek. Att dessutom få medverka till att stötta till exempel Lean Lantbruk i deras uppbyggnad och utveckling är både hedrande och berikande.

– Idag är det särskilt kul då vi har med oss både bygg- och lantbrukssektorn under seminariet, både Lean Forum Bygg och Lean Lantbruk finns på plats, berättade Hans. Dessutom partner som Region Skåne, våra intressenter Teknikföretagen och IF Metall samt följeforskare som kan berätta om hur stora projekt ägs, styrs och utvärderas – allt detta är en del av vårt lärande!

Stefan Nordin (Tillväxtverket), Richard Berglund (Produktionslyftet) och
Göran Johnsson (Produktionslyftet) diskuterar i pausen över en kopp kaffe.

Produktionslyftet bygger därigenom vidare på all den erfarenhet och föregående satsningar som lagt grunden för verksamheten. Hans passade på att ge en liten ”historisk” tillbakablick över de aktiviteter som så småningom ledde fram till Produktionslyftet; från proDesign och expertkompetensprogrammen till framtagningen av en nationell Lean-kurs och satsningen ”Produktion för konkurrenskraft”.

– Samverkan, erfarenhetsinsamling och -utbyte i kombination med en tydlig målsättning är vad som ligger till grund för Produktionslyftet, betonade Hans – och det är vad som kommer att ta oss vidare till 2020 också!

Programdirektör Birgitta Öjmertz lyfte även hon fram långsiktigheten och det konsekventa arbete som Produktionslyftet lagt ned. Även om metodik och arbetssätt givetvis ständigt utvecklats under resans gång så känns många av grundtankarna från starten fortfarande lika aktuella.

– Jag tittade på vårt nyhetsbrevs första ledare som jag skrev i mars 2007 och jag skulle faktiskt kunna skriva samma sak idag, berättade Birgitta. Vi har en linje som vi följer och ska fortsätta följa. Redan då skrev jag att vi skulle fortsätta längre än de tre år som den initiala finansieringen gällde – vilket vi har gjort! Var är vi nu? Har vi ens nått halvvägs?

Tero Stjernstoft från Vinnova berättade att det finns olika former av innovation – varor/tjänster,
tillverkning/distribution, nya marknader och organisation – och att Lean handlar om
organisatorisk innovation: ”Det intressanta är att det är den som driver de andra tre, den
ger både förnyelse och konkurrenskraft vilket är en oslagbar kombination. Det är därför vi
finansierar Produktionslyftet, det är den motorn i företagen vi vill stödja!”

Oavsett vilket så har Produktionslyftet kommit en bra bit på vägen. Birgitta kunde berätta att vi sedan starten presenterat satsningen för över 15 000 personer på olika seminarier och konferenser, ofta tillsammans med olika samarbetspartner. Detta utgör fortfarande en viktig del av vårt arbete; att få företagen att förstå vad som behövs, att skapa insikt – även om vi idag främst pratar om motivation. I den nationella Lean-kursen som Hans nämnde har sedan starten utbildats över 1400 personer; idag är kurs nummer 70 planlagd och utbildningen utvecklas och drivs av åtta lärosäten runt om i landet.

– Vi har dessutom arbetat direkt i drygt 160 företag med från15-talet upp till nästan 800 anställda, fortsatte Birgitta. Vi har sedan starten breddat oss från att endast arbeta med traditionell verkstadsindustri och till att nu ha exempel på företag inom byggsektorn, livsmedel, processindustri … Allt arbete i företagen baseras på vår metodik Sneda vågen, bäraren av vårt arbetssätt där styrgruppen i företagen är central med ledning, fackrepresentanter och Lean-koordinatorer – det är här samsynen för långsiktighet skapas.

Vad är då nästa steg? Förutom den breddning som pågår tittar vi även på fördjupande insatser inom exempelvis produktutveckling och ledning. Vi vill ytterligare stärka den regionala strukturen baserad på våra åtta regioner och även koppla Produktionslyftsarbetet starkare till forskning och utbildning. Även internationellt erfarenhetsutbyte är en viktig del, där vi redan haft en del kontakter med aktörer ibland annat England, Norge och Serbien.

Även byggsektorn var representerade på mötet; till vänster Lean Forum Byggs ordförande
Kajsa Simu tillsammans med Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz.

En av dem som hårdast driver på breddningen är vår huvudfinansiär Vinnova, som trycker på vikten av att Produktionslyftet ständigt utvecklas. Utmaningen med projekt som detta är att nå en långsiktig uthållighet, vilket deras handläggare Tero Stjernstoft betonade.

– Att vara handläggare åt Produktionslyftet är ändå trots allt ett ganska lätt jobb, avslöjade Tero med ett leende. De har en bra programstyrning som gör det mesta av jobbet … Produktionslyftet måste vara långsiktigt eftersom det rör sig om ständig träning, inte om någon fettsugning. Nu har vi jobbat i 5-6 år så egentligen är vi väl bara i början!

Innovation är vad som driver ett samhälle med dess organisationer och företag framåt. Det finns olika former av innovation – inom varor/tjänster, tillverkning/distribution, nya marknader och organisation – där Vinnova har konstaterat att Lean handlar om innovation inom organisation.

– Det intressanta är att det är den som driver de andra tre, den ger både förnyelse och konkurrenskraft vilket är en oslagbar kombination. Det är därför vi finansierar Produktionslyftet, det är den motorn i företagen vi vill stödja!

För att ytterligare stärka sina argument presenterade Tero den utvärdering av Produktionslyftet som Vinnova låtit SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utföra. Här visar de i svart på vitt att Produktionslyftet har ökat konkurrenskraften hos de deltagande företagen i förhållande till en jämförbar grupp referensföretag.

Vid lunch avslutades första halvan av Produktionslyftets reflektionsdag med exempel direkt hämtade från verkligheten. Det var Setrab AB från Limhamn och Mastec Components AB från Dalstorp som berättade om sina respektive Lean-resor och arbetet med Produktionslyftet. Båda företagen och deras arbete finns presenterat i artiklar publicerade på Produktionslyftets hemsida, men det är alltid intressant att lyssna till berättelserna.

Delar av panelen: Lennart Nilsson (enhetschef, LRF), Fredrik Grönvall (departementssekreterare,
Landsbygdsdepartementet), Johnny Kjellström (chef näringsutveckling, Näringsdepartementet),
Margareta Groth (enhetschef, Vinnova), Ola Asplund (utredningschef, IF Metall), Sven Jansson
(nationell samordnare uppföljning/utvärdering, Svenska ESF-rådet), Gunilla Nordlöf (generaldirektör,
Tillväxtverket), Harald Svensson (chefsekonom, Jordbruksverket) och dagens mentor
Hans Reich (Produktionslyftet).

Mastec i Dalstorp hade stora problem vid 2009, strax innan de påbörjade arbetet med Produktionslyftet – de väntade i stort sett bara på samtalet om nedläggning. Idag har de vänt röda siffror till svarta och utgör en exempelanläggning inom koncernen. Ändå konstaterar såväl platschefen Daniel Segerquist som IF Metall-klubbens ordförande Kent Fridäng att det finns massor kvar att göra.

– Produktionslyftet har egentligen bara öppnat ögonen på oss!

Setrab med vd Fredrik Serger och Lean-ansvarige Oscar Serger har en liknande berättelse. Även om deras processer lämnade en hel del övrigt att önska så gick de före den senaste lågkonjunkturen ändå rätt bra. De hade till och med så mycket att göra att de valde att starta ett produktionsbolag i Polen. Idag, när de kommit en bit på vägen i sitt Lean-arbete, hade de aldrig startat produktion där utan lagt den i befintliga lokaler – och ändå haft yta över.

– För vår del har Produktionslyftet varit fantastiskt, satsningen har gett oss en ny kultur som gjort det möjligt för oss att överleva, konstaterar Fredrik. Vi tappade 40 procent av omsättningen i lågkonjunkturen, vi kan tacka Produktionslyftet för att vi alls står här idag!

Mer om Produktionslyftets reflektionsdagar kan du läsa här Del2 och här Del3.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer