Reflektionsdag – vi utvecklar Produktionslyftet tillsammans

Okategoriserade · 2022-10-24

Inom Produktionslyftet möts vi regelbundet i olika konstellationer och sammanhang men den årliga reflektionsdagen är speciell. Då träffas alla vi som arbetar tillsammans för att stötta företagens omställningsförmåga – coacher, utbildningssamordnare, styrelse samt regional och nationell ledning.

Gruppdiskussioner om bland annat omställningsförmåga, hållbarhet och samverkan.

Den 29 september arrangerades årets reflektionsdag i Stockholm med presentationer och diskussioner kring hur vi kan göra ännu mer nytta för den svenska industrin.

Malin Larsson berättade om hur Luleå Energi arbetar för omställning och utveckling på en orolig marknad.

För många företag och andra organisationer är energifrågan särskilt angelägen just nu. Malin Larsson, vd på Luleå Energi och ledamot i Produktionslyftets styrelse, gav en bild av hur de som energibolag arbetar för att hantera osäkerhet och snabba förändringar. Hon beskrev också hur de verkar för att bidra till den gröna omställning som sker, inte minst i norra Sverige.

Vi pratade också om omställningsförmåga, hållbarhet och samverkan med gruppövningar för att tydliggöra olika aktörers behov och drivkrafter. Produktionslyftets ordförande Göran Johnsson var på plats och bidrog med inspel och reflektion.

Vid dagens slut var vi överens om att vi kommer långt digitalt, men att inget slår att träffas på riktigt!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer