Mellersta Norrland

Västernorrlands och Jämtlands län

Mittuniversitetet

Christer Hedlund

Regionansvarig Mellersta Norrland · Mittuniversitetet

Pernilla Ingelsson

Utbildningssamordning · Mittuniversitetet

Finansiärer och intressenter

Partner