Mellersta Norrland

Västernorrlands och Jämtlands län

IUC Z-Group

Pontus Sandell

Regionansvarig Mellersta Norrland · IUC Z-Group

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer