Mellersta Norrland

Västernorrlands och Jämtlands län

Mittuniversitetet

Christer Hedlund

Regionansvarig Mellersta Norrland · Mittuniversitetet

Pernilla Ingelsson

Utbildningssamordning · Mittuniversitetet

Partner

Intressenter och finansiärer