Norra Mellansverige

Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Högskolan i Gävle

PeO Sjöberg

Regionansvarig Norra Mellansverige · IUC Dalarna

peo.sjoberg@iucdalarna.se ·

070-559 18 18

Marjo Särkimäki

Coach · Högskolan i Gävle

marjo@logistikkraft.se ·

070-651 82 82

Partner

Intressenter och finansiärer