Östra Mellansverige

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Mälardalens högskola

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

Partner

Intressenter och finansiärer