Östra Mellansverige

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Mälardalens högskola

Anna Bird

Regionansvarig Östra Mellansverige · Mälardalens högskola

anna.bird@mdh.se ·

016-15 51 95

Partner

Intressenter och finansiärer