Östra Mellansverige

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Mälardalens högskola

Christian Forsman

Coach · Skill AB

Wiggo Eriksson

Coach · Wiggo Eriksson Consulting AB

Niklas Östangård

Regionansvarig Östra Mellansverige/Coach · MITC

Daniel Gåsvaer

Coach · RISE IVF

Elin von der Lancken

Coach · Skill AB

Christopher Sund

Coach · Sunds Konsult och TeknikByrå AB

Pernilla Hanssen

Coach · Psiwisp AB

Niklas Olsson

Coach · MITC

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer