Övre Norrland

Västerbottens och Norrbottens län

Luleå tekniska universitet

Johanna Liljedahl

Coach · iTid

Staffan Larsson

Coach/Motivation · iTid AB

Sebastian Rydenfalk

Coach · iTid AB

Magnus Olsson

Coach · iTid AB

Jennie Söderlind

Coach · iTid AB

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

Anders Sörqvist

Coach/Motivation · iTid AB

Moa Hedestig

Coach · iTid AB

Jenny Larsson

Coach · iTid AB

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

Lennart Wallberg

Coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se

070-313 19 94

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer