Övre Norrland

Västerbottens och Norrbottens län

Luleå tekniska universitet

Magnus Stenberg

Regionansvarig Övre Norrland · Luleå tekniska universitet

magnus.stenberg@ltu.se ·

0920-49 20 62

Anders Sörqvist

Coach/Motivation · iTid AB

anders.sorqvist@itid.se ·

070-336 27 11

Moa Hedestig

Coach · iTid AB

moa.hedestig@itid.se ·

070-390 03 03

Jenny Larsson

Coach · iTid AB

jenny.larsson@itid.se ·

070-249 93 33

Erik Vanhatalo

Utbildningssamordning · Luleå tekniska universitet

erik.vanhatalo@ltu.se ·

070-250 72 44

Lennart Wallberg

Coach · Wallberg Consulting

lennart@wallberg.se ·

070-313 19 94

Partner

Intressenter och finansiärer