Småland med öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Jönköping University

Magnus Hellgren

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

David Andersson

Lean-coach · Träcentrum

Malin Erikson

Lean-coach · CIL

Lars-Gustaf Gustafsson

Lean-coach · Swerea IVF

Sylvia Kiellarson

Lean-coach · Essmind AB

Tomas Wigerfelt

Lean-coach · Verksamhetsutveckling i Småland

Christian Silvasti

Lean-coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

Partner

Intressenter och finansiärer