Småland med öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Jönköping University

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach/Motivation · RISE

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se

070-878 82 39

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se

070-513 15 09

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer