Småland med öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Jönköping University

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach/Motivation · RISE

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.com ·

076-808 52 29

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · Campus Ljungby

malin@campusljungby.se ·

072-535 05 18

Sylvia Kiellarson

Coach · Essmind AB

sylvia@essmind.se ·

070-930 80 90

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Partner

Intressenter och finansiärer