Småland med öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Jönköping University

David Andersson

Coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna/Coach · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

Lars-Gustaf Gustafsson

Coach · RISE IVF

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Sylvia Kiellarson

Coach · Essmind AB

sylvia@essmind.se ·

070-930 80 90

Christian Silvasti

Coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.com ·

076-808 52 29

Tomas Wigerfelt

Coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Partner

Intressenter och finansiärer