Småland med öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Jönköping University

Malin Erikson

Regionansvarig Småland med öarna · CIL

malin@cil.se ·

072-535 05 18

David Andersson

Lean-coach · Borand AB

david@borand.se ·

070-878 82 39

Lars-Gustaf Gustafsson

Lean-coach · RISE IVF

lars-gustaf.gustafsson@ri.se ·

070-780 61 56

Sylvia Kiellarson

Lean-coach · Essmind AB

Tomas Wigerfelt

Lean-coach · Verksamhetsutveckling i Småland

tomas@wigerfelt.se ·

070-513 15 09

Christian Silvasti

Lean-coach · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

christian.silvasti@telia.se ·

076-808 52 29

Partner

Intressenter och finansiärer