Stockholm

Stockholms län

Kungliga tekniska högskolan

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

Charlotte Wikholm

Lean-coach · Swerea IVF

Partner

Intressenter och finansiärer