Stockholm

Stockholms län

Kungliga tekniska högskolan

Kalle Persson

Coachsamordning · RISE

karl-eric.persson@ri.se ·

070-780 61 22

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Christina Vult von Steyern

Coach · RISE

Carolina Jarenius

Coach · Kungliga Tekniska högskolan

jarenius@kth.se ·

072-148 62 79

Karin Andersson

Coach · RISE

karin.andersson@ri.se ·

073-658 70 30

Partner

Intressenter och finansiärer