Stockholm

Stockholms län

Kungliga tekniska högskolan

Kalle Persson

Coach · RISE IVF

karl-eric.persson@ri.se ·

070-780 61 22

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Oskar Wallström

Coach · KTH

oskwal@kth.se ·

072-148 62 79

Partner

Intressenter och finansiärer