Stockholm

Stockholms län

Kungliga tekniska högskolan

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se ·

073-275 04 08

Partner

Intressenter och finansiärer