Stockholm

Stockholms län

Kungliga tekniska högskolan

Kalle Persson

Coachsamordning · RISE

Johanna Strömgren

Regionansvarig Stockholm/Coach · Kungliga Tekniska högskolan

stromg@kth.se

073-275 04 08

Karin Andersson

Coach · RISE

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer