Sydsverige

Blekinge och Skåne län

IUC Skåne AB

Jenny Bramell

Regionsamordning/Regionansvarig Sydsverige · IUC Syd AB

Lars Danielsson

Lean-coach · Pompano

Martin Johansson

Lean-coach · SVP Engineering

Partner

Intressenter och finansiärer