Sydsverige

Blekinge och Skåne län

IUC Syd

Patrik Knutsson

Coach · Patrik Knutsson Konsult i Kristianstad AB

Christian Silvasti

Coach/Motivation · Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB

Bengt Gebert

Regionansvarig Syd/Coach · IUC Syd

Martin Johansson

Coach · SVP Engineering

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer