Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Chalmers tekniska högkola och Swerea IVF

Emina Atic

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

emina.atic@gtc.com ·

070-858 119 21

Jan Andersson

Lean-coach · IUC Sjuhärad AB

Bo Ericson

Lean-coach · Biotop

biotop1@hotmail.com ·

070-529 81 25

Malin Hallin

Lean-coach · RISE IVF

malin.hallin@ri.se ·

070-780 62 81

Jonas Laring

Lean-coach · Produktionsergonom

Roger Lundin

Lean-coach · RISE IVF

roger.lundin@ri.se ·

070-780 60 22

Lars Medbo

Lean-coach · Chalmers tekniska högskola

lars.medbo@chalmers.se ·

070-308 83 47

Kathe Nonås

Lean-coach · RISE IVF

kathe.nonas@ri.se ·

070-780 61 03

Mikael Ström

Lean-coach · RISE IVF

mikael.strom@ri.se ·

070-780 60 23

Partner

Intressenter och finansiärer