Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Göteborgs Tekniska Collage med Chalmers tekniska högkola och RISE IVF

Richard Berglund

Coach · Richard Berglund företagscoach AB

richard.berglund@bahnhof.se ·

070-780 60 47

Malin Hallin

Metodutveckling · RISE

malin.hallin@ri.se ·

070-780 62 81

Jan Andersson

Coach · IUC Sjuhärad AB

Anna Cato Moe

Regionansvarig Västsverige · Göteborgs Tekniska Collage

anna.cato.moe@gtc.com ·

070-858 19 36

Bo Ericson

Coach · Biotop

biotop1@hotmail.com ·

070-529 81 25

Martin Kurdve

Coach · RISE

martin.kurdve@ri.se ·

070-780 61 32

Roger Lundin

Coach · RISE

roger.lundin@ri.se ·

070-780 60 22

Lars Medbo

Coach/utbildare · Chalmers tekniska högskola

lars.medbo@chalmers.se ·

070-308 83 47

Per Medbo

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

per.medbo@chalmers.se ·

031-772 13 49

Peter Olsson

Utbildare · Chalmers tekniska högskola

olsson@chalmers.se ·

076-101 05 48

Partner

Intressenter och finansiärer