Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Göteborgs Tekniska Collage med Chalmers tekniska högkola och RISE IVF

Carl Wänström

Utbildningssamordning · Chalmers

Fredrik Johansson

Regionansvarig Västsverige/Coach · IDC

Günter Sand

Coach · Göteborgs tekniska college

gunter.sand@gtc.com

070-858 19 07

Malin Hallin

Metodutveckling/Coach · RISE

malin.hallin@ri.se

070-780 62 81

Richard Berglund

Coach · Richard Berglund företagscoach AB

Jan Andersson

Coach · IUC Sjuhärad AB

Martin Kurdve

Coach · RISE

martin.kurdve@ri.se

070-780 61 32

Roger Lundin

Coach · RISE

roger.lundin@ri.se

070-780 60 22

Lars Medbo

Coach/utbildare · Chalmers tekniska högskola

Mikael Ström

Coach · RISE

mikael.strom@ri.se

070-780 60 23

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer