Resultatgenomgång och framtidsplanering

Notis · 2021-03-08

I början av mars hade Meiszners Mekaniska i Oxelösund workshoppen Utmaningar och Ambitioner med hela företaget. Dagen inleddes med att gå igenom hemuppgiften från föregående workshop i Flödeskartläggning. Som vanligt ett stort engagemang från alla deltagare och det fungerade bra att använda de digitala verktygen Zoom och Miro. Om en månad är det dags för nästa workshop, Daglig styrning. Mer information har Pernilla Hansen.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer