Resultatrika övningar hos Åsele Production

Notis · 2012-01-31

Hos ÅMV Production i Åsele genomfördes den 19-20 januari en Lean-introduktion för hela företaget. Företaget hade bokat mycket bra lokaler i värdshuset och workshopen fick ett gott gensvar med bra resultat av övningarna. Ett av lagen bestod av ÅMVs pilotgrupp och introduktionen ledde även till två bra förslag på KanBan-lösningar. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer