Safemans flygande planer

Notis · 2019-02-13

Hos Safeman i Olofström var det i början av februari dags att rulla ut några av de verktyg och arbetssätt som utprovats och anpassats i pilotgruppen. I Fräsgruppen har de haft teorigenomgång och vikit flygplan på ett standardiserat och gemensamt sätt, ledda av flygplansexpert Emil. Efter ett par grupparbeten och diskussioner tog så gruppen fram en första tavla för sitt förbättringsarbete, allt för att kunna hantera de avvikelser och förbättringsförslag de har på ett strukturerat sätt. Mer information har malin@cil.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer