Säker start för E.ON i Norrköping

Notis · 2016-06-29

E.ON Värmeproduktions anläggning i Norrköping har dragit igång sitt arbete med Produktionslyftet. Styrgruppen är spikad och arbetet med Fas 1 inleddes med en fullmatad introduktionsdag i slutet av maj.

”Säkerheten först” gäller så innan dess genomfördes dessutom säkerhetsutbildning och en rejäl rundtur på verket för Produktionslyftets Lean-coacher. Innan det sedan är dags för sommaravbrott genomförs en flödeskartläggning i juni. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer