Saltå Kvarn har vinden i ryggen

Notis · 2017-10-30

I slutet av sommaren avslutade Saltå Kvarn sin Produktionslyftsresa där de lyfte många ”mjuka” resultat som förbättrad kommunikation, tydligare roller och ökad delaktighet. Några tankar från medarbetarna i kvarnen vid packmaskinen var exempelvis att de fått mer hjälp och stöd i sitt arbete, det nya arbetssättet stöder dem att motivera inköp av verktyg/utrustning som hjälper dem i arbetet – ”det känns som vi har vinden i ryggen”. Produktionslyftets coacher framhåller dock även andra aspekter som ökad kundservice, färre reklamationer och avsevärt reducerad ställtid! Företaget har haft en bra spridningstakt och många avdelningar är redan igång medan de sista – Bageri, Butik och Kafé – nyligen startade sitt utvecklingsarbete. Bilden visar huvudcoach Johanna Strömgren dela ut diplom vid avslutningsseminariet med Saltå Kvarns stora styrgrupp, där de haft en stor fördel av gruppens tvärfunktionella kompetens. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se och kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer