Samarbete krävs för kompetenslyft i samhällsbyggnadssektorn

Ledare · Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist · 2008-05-28


Effektivitet inom och utveckling av samhällsbyggnadssektorn har mycket stor betydelse för att säkerställa att Sverige har de bästa förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling och ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv. De flesta aktörer inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige är överens om att sektorn har många tillkortakommanden. En viktig förklaringsfaktor är att forsknings- och utvecklingsinsatser aldrig varit högt prioriterat på ett övergripande plan i samhällsbyggnadssektorn. Idag ser vi en splittrad sektor med nationellt perspektiv och delvis dåligt rykte. Det finns mycket kunskap i sektorn, men det finns också kunskapsluckor. Genom att applicera ett mer systematiskt förhållningssätt och utveckla metoder och standarder för att minska risker, osäkerheter och oönskade variationer kan kostnaderna sannolikt minskas avsevärt över tiden. För att sektorn ska få en systematisk kunskapsöverföring så behöver den följa utvecklingen via forskning och överföra information, skapa insikter och fortbildning via utbildningsinsatser på olika nivåer. Sektorn måste skapa en ny kultur som utgår från att möta kundernas/brukarnas behov och som bygger på att skapa ett hållbart samhälle. En ny kultur kan skapas med kompetens och kunskap som omfattar allt från god beställarkompetens, god teknik-, metod- och materialkunskap, effektivt arbetssätt, verkningsfull kunskapsöverföring och excellent forskning. Jag rekommenderar att privata och offentliga aktörer samarbetar för att definiera ett forskningsprogram för ett exceptionellt kunskaps- och kompetenslyft i samhällsbyggnadssektorn.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist • Styrelseproffs

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer