Sammanfattning för fortsättning

Notis · 2017-10-24

Viab Vårgårda AB och Viab Ulricehamn AB har kommit halvvägs igenom Produktionslyftets utvecklingsprogram, vilket de uppmärksammade med en summering och reflektion kring arbetet som gjorts, lärdomar från det och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp. På bilden ses Claes-Henrik Andersson presentera sitt och Joel Boehms gedigna projektarbete från deras just avslutade medverkan i Produktionslyftets kurs Lean Produktion, en värdefull analys och summering kring nuläget och handlingsplan framåt. Gruppen sammanfattade läget väl och det blir en bra grund i det fortsatta arbetet; redan under mötet blev det bra diskussioner utifrån det och de övriga i gruppens summeringar av de olika insatserna som gjorts. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer