Sammanhållen satsning hos Hörle Automatic

Notis · 2015-09-24

En delvis ny organisation inom produktionsledningen hos Hörle Automatic utanför Värnamo har inneburit lite av en nystart i utvecklingsarbetet och samtidigt en uppdatering av mål och medel. De har gemensamt kunnat påverka den uppdaterade inriktningen av arbetet, vilket känns positivt och ger en möjlighet till att skapa en än mer sammanhållen satsning. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer