Samsyn kring Mekanotjänsts produktionssystem

Notis · 2011-12-22


Hos Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB har styrgruppen etablerat en bra samsyn kring de utmaningar de står inför. Inom koncernen, där flera enheter deltagit i Produktionslyftet, finns redan ett dokumenterat produktionssystem vilket används som referens. Samstämmigheten är hög och efter årsskiftet ska deras eget system presenteras. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer